© ALLE RETTIGHEDER RESERVERET: REKLAMEDAME® 1999 - 2019Designløsninger
DESIGNLØSNINGER
SKRÆDDERSYS EFTER BEHOV

Textmateriale
TEXTMATERIALE DER
UNDERSTØTTER DESIGNET

Film
INDIVIDUELLE GRAFISKE VÆRDIER I BEVÆGELSE
Outsourcing
TÆT SAMARBEJDE I
PRODUKTIONSPERIODEN

Firmaprofil
CORPORATE IDENTITY DER
MATCHER VIRKSOMHEDEN
Kontakt
SYNLIGGØRELSE
AF DIN VIRKSOMHED
         

DESIGNLØSNINGER
   


Reklamedame® skræddersyr designløsninger efter behov, så de synliggør virksomheden eller produktet og tilpasses den målgruppe, virksomheden henvender sig til. Dertil kommer tydelig sammenhæng og genkendelse de forskelllige reklamematerialer imellem. På den måde sikres virksomheden en corporate identity, der understøtter produktet eller virksomhedens budskab.

Designløsningen kan være en corporate identiy, der opbygges 'fra bunden' og indeholder alle de typer af reklamemateriale, som virksomheden har behov for. På den måde signalerer virksomheden korrekte og ensartede grafiske værdier.

Løsningen kan også være en 'opstramning' eller en 'færdiggørelse' af en eksisterende corporate identiy for at sikre, at der er sammenhæng og genkendelse de forskelllige reklamematerialer imellem.

Eller løsningen kan eksempelvis omhandle en enkelt kampagne eller et postkort i forbindelse med en lancering af et produkt. Fokus vil være koncentreret om at profilere selve produktet og samtidig designet i tråd med den eksisterende corporate identiy, så der er sammenhæng og genkendelse med virksomhedens øvrige reklamemateriale.

Til nyopstartede virksomheder samt mindre virksomheder, der ønsker et redesign af deres corporate identity, tilbyder Reklamedame® startpakker som f.eks. indeholder: design af logo, 1.000 visitkort og website indeholdende en forside og fem sider. På den måde er virksomheden sikret ensartede grafiske værdier og sammenhængende reklamemateriale. En corporate identity er nemlig vigtig for alle typer og størrelser af virksomheder og den skal matche det niveau, der er brug for... hverken mere eller mindre.
  UDSNIT AF REFERENCER:

ALBATROS TRAVEL
BRØNDBY KOMMUNES TEKNISKE AFDELING
C.A. REITZELS FORLAG
EINSTEIN SMYKKER
DAGAMA TRAVEL
DANMARKS AMTSRÅD
DEN MOTIVERENDE SAMTALE
IDEA V/SYDDANSK UNIVERSITET
LUNDGAARD STUDIOS
NYHAVN REJSER
PROFESSIONEL RENGØRING A/S
ROSENVÆNGETS SOGN
... OG MANGE FLERE

   
TEXTMATERIALE


ALLE TEXTER
KAN GØRES TYDELIGE OG FORSTÅELIGE:

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT,
SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD
TINCIDUNT UT LAOREET DOLORE MAGNA
ALIQUAM ERAT VOLUTPAT...
  En vigtig del af en corporate identity er textmaterialet og den måde ordene er sammensat og præsenteret på. I reklamematerialer er det uhyre vigtigt, at der er en sammenhæng og gensidig understøttelse af design og text. Hvis ikke disse to supplerer hinanden, forvirres modtageren og budskabet risikerer at gå tabt.

Når Reklamedame® skriver texter til kampagner, nyhedsbreve, websites mm. er det med fokus på budskabet for at fastholde modtageren. Kodeordene er derfor præcision og relevans, netop fordi det er så vigtigt at være præcis i sine formuleringer og gøre texten tillokkende uden overdrivelser eller overflødige ord.

Texten skal være informativ og interessant samt skrevet med et sprog og et ordvalg, der fænger den pågældende målgruppe, akkurat som selve designet skal være tilpasset målgruppen. Jo mere målrettet texten er, desto længere fastholdes modtageren i reklamematerialet.

FILM
   


En film på YouTube, kan være en aktuel og relevant måde at reklamere på, men kriterierne for at gøre sig interessant og dermed kravle op ad ranglisten over mest viste film kræver likes, delinger, kommentarer og fastholdelse gennem filmen.

Derfor skal filmen være både relevant og interessant, så den pågældende målgruppe ser filmen til ende og udfører en handling f.eks. i form af en kommentar. Jo mere målrettet filmen er, desto længere fastholdes modtageren og muligheden for kommentarer o.lign. øges.

Reklamedame® udarbejder korte film til brug på websites og sociale medier. Film af god kvalitet og med relevans for det produkt eller budskab, der ønskes reklameret for eller gøres opmærksom på.

Fokus holdes på virksomhedens corporate identity, så genkendelighed med dennes øvrige reklamematerialer fastholdes og dermed øger virksomhedens mulighed for branding.
 

FILMMARKEDSFØRING
ER EN MEGET UDBREDT FORM
FOR MARKEDSFØRING
OG NETOP DERFOR ER
RELEVANTE FILM VIGTIGE
FOR BRANDING AF VIRKSOMHEDEN


   
OUTSOURCING


'IN-HOUSE' OUTSOURCING
OG KUN PÅ LØNNINGSLISTEN
MENS ARBEJDET UDFØRES
  Outsourcing 'in-house' er en mulighed for at udlicitere design af reklamemateriale og alligevel få opgaverne løst i virksomheden. Reklamedame® arbejder 'in-house' hos den pågældende virksomhed i produktionsperioden og medbringer nødvendig hardware og software.

Løsningen betyder et tæt samarbejde mellem Reklamedame® og virksomheden i produktionsperioden. Når reklamematerialet bliver tilrettelagt og designet 'in-house' kan virksomheden parallelt følge designprocessen, indkalde til møder med kort varsel og i det hele taget være tæt på reklamematerialets tilbliven.

Når virksomheden beslutter at samarbejde med Reklamedame® gentagne gange, vil samarbejdet blive mere attraktivt, idet Reklamedame® for hver designopgave får større indsigt i virksomheden og dens eksisterende reklamemateriale og dermed uden større forberedelse og research kan gå i gang med en hvilken som helst designopgave... og når en designopgave er løst, er Reklamedame® væk fra både kontor og lønningsliste – indtil næste gang.

FIRMAPROFIL
   


Reklamedame® blev etableret den 1. april 1999 af Inge Thormann, som over 20 år har løst designopgaver af forskellig karakter for forskellige typer af virksomheder og brancher.

Arbejdet foregår hovedsageligt fra matriklen på Østerbro, men også 'in-house' hos virksomheder og store dele af året designes og skrives der fra matriklen i Italien.

Reklamedame®'s primære opgave er at udvikle og designe corporate identity og reklamemateriale, der matcher virksomheden og dens behov. Det vigtigste er et gennemarbejdet ensartet og genkendeligt grafisk udtryk med præcise og relevante texter, der understøtter og signalerer virksomheden eller produktet samt styrker kommunikationen til målgruppen.

Det er vigtigt at den måde, hvorpå virksomheden opfatter sig selv, synliggøres visuelt for modtageren i diverse reklamematerialer. Det handler om at skabe individuelle grafiske værdier, hvori virksomheden eller produktet synliggøres og skiller sig ud fra konkurrerende virksomheder eller produkter.

Virksomhedens reklamematerialer skal gøre indtryk på modtageren og modtageren skal fra første blik opnå en fornemmelse af virksomheden eller produktet. Samtidig skal modtageren bekræftes, både i billeder og ord, i at være 'havnet' det korrekte sted.

Inge Thormann
INDEHAVER & ART DIRECTOR
 

OVER 20 ÅRS ERFARING
MED FOKUS PÅ:

GRAFISKE VÆRDIER,
GENKENDELSE OG
DEN RØDE TRÅD GENNEM
AL REKLAMEMATERIALE


   
KONTAKT


RING ELLER SEND EN EMAIL
FOR SPØRGSMÅL ELLER
UDDYBENDE INFORMATION
 
Reklamedame® Danmark
Reklamedame®
Slagelsegade 6
2100 København Ø
Danmark

Telefon: +45.40.686.646
Email: it@reklamedame.dk

Bankdata
Bank: Nordea
Reg.nr.: 2251
Kontonr.: 6263.7484.23
BIC: NDEADKKK
IBAN: 542.000.6263.7484.23

Virksomhedsdata
CVR.nr.: 2155 1570
Etableret: 1. april 1999
Virksomhedens navn 'Reklamedame®' er varemærkeregistreret
  Reklamedame® Italia
Reklamedame®
c/o Thormann
23 Via San Rocco
67020 Gagliano Aterno (AQ)
Italia

Telefon: +39.327.1307.163
Email: it@reklamedame.dk

Bankdata
Bank: BancoPosta
BIC: BPPIITRRXXX
IBAN: IT85.Y0760.1036.0000.0073.1937.81