DESIGNLØSNINGER DER MATCHER DIN VIRKSOMHEDS BEHOV FOR BRANDING

Skiller du dig ud fra mængden?

REKLAMEDAME® SKRÆDDERSYR DESIGNLØSNINGER EFTER BEHOV, SÅ DE SYNLIGGØR VIRKSOMHEDEN ELLER PRODUKTET OG TILPASSES DEN MÅLGRUPPE, VIRKSOMHEDEN HENVENDER SIG TIL.


FOR HVERT GRAFISK DESIGN HANDLER DET OM AT SKABE INDIVIDUELLE GRAFISKE VÆRDIER, HVORI VIRKSOMHEDENS IDENTITET SYNLIGGØRES... OG DIFFERENTIERES FRA KONKURRERENDE VIRKSOMHEDER.


PÅ DEN MÅDE SIKRES VIRKSOMHEDEN EN CORPORATE IDENTITY, DER UNDERSTØTTER VIRKSOMHEDENS BUDSKAB, DENS PRODUKT ELLER YDELSE.


DESIGNLØSNINGER


Det er vigtigt at den måde, hvorpå virksomheden opfatter sig selv, synliggøres for modtageren i samtlige reklamematerialer. At modtageren oplever virksomheden, som denne opfatter sig selv. Virksomhedens reklamematerialer skal også gøre indtryk på modtageren, der fra første blik skal få en oplevelse af virksomheden, produktet eller ydelsen og samtidig bekræftes i at reklamematerialet er relevant, så det resulterer i interesse for virksomheden, produkterne eller ydelserne. Fokus i designløsningerne er derfor koncentreret om at profilere virksomheden, produkt eller ydelse, men samtidig at designe disse i tråd med den eksisterende corporate identity, så der er sammenhæng og genkendelse med virksomhedens øvrige reklamemateriale.


Designløsningen kan være en komplet corporate identity, der indeholder alle de typer af reklamemateriale, som virksomheden har behov for, men designløsningen kan også være en effektiv revision med en tilhørende justering af en eksisterende corporate identity. Til nyopstartede virksomheder tilbyder Reklamedame® startpakker indeholdende det mest nødvendige reklamemateriale for at kunne starte en virksomhed; herunder design af logo, visitkort og en mindre website.

 

Uanset type og størrelse af virksomhed, er en corporate identity vigtig for virksomhedens visuelle identitet og en (re-)præsentation af virksomheden, dens produkt eller ydelse og bør altid matche det niveau, der er brug for... hverken mere eller mindre.

TEXTMATERIALE


En vigtig del af en corporate identity er textmaterialet og den måde, hvorpå ordene er komponeret; hvordan de præsenterer og beskriver virksomhed, produkt eller ydelse. Derudover er sammenhængen og den gensidige understøttelse mellem design og text af stor betydning. De skal supplere hinanden, så modtageren ikke forvirres og budskabet ikke risikerer at gå tabt.ALLE TEXTER KAN GØRES FORSTÅELIGE, NOGLE ER BARE SVÆRERE END ANDRE:

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER ADIPISCING ELIT,

SED DIAM NONUMMY NIBH EUISMOD TINCIDUNT UT LAOREET

DOLORE MAGNA ALIQUAM ERAT VOLUTPAT...Når Reklamedame® skriver texter til kampagner, nyhedsbreve, websites o.lign. er det således med fokus på budskabet for at fastholde modtageren. Nøgleordene er derfor stringens og relevans, fordi det er vigtigt at være præcis i sine formuleringer og gøre texten vedkommende, informativ og troværdig uden overdrivelser eller overflødige ord og samtidig skal texten være skrevet med et ordvalg, der fænger den pågældende målgruppe, akkurat som selve designet skal være tilpasset målgruppen. Jo mere texten er målrettet modtageren, desto større sandsynlighed er der for at fastholde denne i læsningen af reklamematerialet.

VIDEO


En video på YouTube, kan være aktuel og relevant for modtageren, men kriterierne for at kravle op ad listen over mest viste og dermed stå blandt de første synlige videoer i en søgning på internettet, kræver likes, delinger, kommentarer og fastholdelse gennem videoen. Derfor skal videoen være vedkommende og interessant, så målgruppe ser videoen til ende og fristes til at udføre en handling f.eks. i form af en kommentar eller et like.


Reklamedame® udarbejder korte videoer til brug på websites og sociale medier. Fokus holdes på at synliggøre virksomhedens corporate identity, så genkendelighed med dennes øvrige reklamematerialer fastholdes og dermed øger virksomhedens mulighed for branding.

OUTSOURCING


Outsourcing 'in-house' er en mulighed for at udlicitere design af reklamemateriale og alligevel få opgaverne løst i selve virksomheden. Reklamedame® arbejder således 'in-house' hos den pågældende virksomhed i produktionsperioden og medbringer nødvendig hardware og software til designopgaven.OUTSOURCING 'IN-HOUSE' OG KUN PÅ LØNNINGSLISTEN MENS ARBEJDET UDFØRESLøsningen betyder et tæt samarbejde mellem Reklamedame® og virksomheden i produktionsperioden og fordi reklamematerialet bliver tilrettelagt og designet 'in-house' kan virksomheden parallelt følge og deltage i designprocessen, indkalde til møder med kort varsel og i det hele taget være tæt på reklamematerialets tilbliven.


Når virksomheden beslutter at samarbejde med Reklamedame® gentagne gange, vil samarbejdet blive mere attraktivt, idet Reklamedame® for hver designopgave får større indsigt i virksomheden og dens eksisterende reklamemateriale og dermed uden større forberedelse og research kan gå i gang med en hvilken som helst designopgave... og når en designopgave er løst, er Reklamedame® væk fra både kontor og lønningsliste. Indtil næste designopgave.

FIRMAPROFIL


Reklamedame® har over 20 års erfaring med at skabe individuelle grafiske værdier, hvori virksomheden, produkt eller ydelse synliggøres. Den primære opgave har altid været at udvikle corporate identity og designe reklamematerialer med et genkendeligt grafisk udtryk samt understøttende og relevante texter.


Reklamedame® blev etableret den 1. april 1999 og har siden løst designopgaver af forskellig karakter for forskellige typer af virksomheder og brancher. Arbejdet foregår hovedsageligt fra matriklen på Østerbro, men store dele af året arbejdes der også fra matriklen i Italien.

KONTAKT


Reklamedame®
Slagelsegade 6
2100 København Ø
Danmark

Telefon: +45.40.686.646
Email: it@reklamedame.dk

Italien:
Reklamedame®

c/o Thormann
23 Via San Rocco
67020 Gagliano Aterno (AQ)
Italia

Virksomhedsdata:
CVR.nr.: DK-21551570
Etableret: 1. april 1999


Virksomhedens navn

'Reklamedame®' er varemærkeregistreret

© ALLE RETTIGHEDER RESERVERET REKLAMEDAME® 1999 - 2023